צוות מיגה-קאד MigaCad

%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%a4%d7%a1%d7%94-%d7%9e%d7%a0%d7%9b%d7%9c-%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%93

אפריים שפסה

מנכ"ל החברה

mail

efi@migacad.com

tel

04-9591959
(ext:112)

%d7%a1%d7%99%d7%92%d7%9c-%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%aa-%d7%90%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa

סיגל אפרת

מנהלת אדמניסטרטיבית

mail

sigal@migacad.com

tel

04-9591959

%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%9e%d7%9f-%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%a9%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%aa-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a9%d7%99

אירה הברמן ויינשטיין
מנהלת מכירות ושיווק

mail

ira@migacad.com

tel

054-4407006

%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%9f-%d7%a8%d7%a4%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a8%d7%9b%d7%a9

רונן רפאל

מנהל רכש ופרוייקטים

mail

ronen@migacad.com

tel

04-9591959
(ext:104)

%d7%a6%d7%91%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%92%d7%99%d7%a5-%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%aa-%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%94

צביה מוסקוביץ

מנהלת צוות תכנון ועריכה PCB

mail

zvia@migacad.com

tel

04-9591959
(ext:106)