סימולציות

סימולציות
ביצוע
סימולציות של שלמות אות הן ברמת תכנון מעגל חשמלי והן בתכנון מערכות הינו צורך הכרחי שנועד לוודא תפקוד לוגי תקין של החומרה. את הסימולציות מריצים ברמות ביצוע מקסימליות, סטנדרטיות ואיטיות, ובכך מבטיחים שהתכנון הלוגי מתפקד ברמות ביצועים שונות. כמו כן מבוצעות סימולציות בטמפרטורות של עד 80 מעלות צלזיוס, בהתאם לדרישות הביצוע.

כחלק מהשירותים הניתנים במיגה-קאד אנו נותנים מענה מקצועי לסימולציות עבור לקוחותינו.

על מנת לקבל מידע נוסף, צרו קשר באמצעות תיבת הפניות.

 

 

סימולציות

סימולציות


ביצוע
סימולציות של שלמות אות הן ברמת תכנון מעגל חשמלי והן בתכנון מערכות הינו צורך הכרחי שנועד לוודא תפקוד לוגי תקין של החומרה. את הסימולציות מריצים ברמות ביצוע מקסימליות, סטנדרטיות ואיטיות, ובכך מבטיחים שהתכנון הלוגי מתפקד ברמות ביצועים שונות. כמו כן מבוצעות סימולציות בטמפרטורות של עד 80 מעלות צלזיוס, בהתאם לדרישות הביצוע.

כחלק מהשירותים הניתנים במיגה-קאד אנו נותנים מענה מקצועי לסימולציות עבור לקוחותינו.

על מנת לקבל מידע נוסף, צרו קשר באמצעות תיבת הפניות.