צוות מיגה-קאד MigaCad

אפריים שפסה

מנכ”ל החברה

efi@migacad.com

04-9591959
(ext:112)

סיגל אפרת

מנהלת אדמניסטרטיבית

sigal@migacad.com

04-9591959

אירה הברמן ויינשטיין
מנהלת מכירות ושיווק

ira@migacad.com

054-4407006

רונן רפאל

מנהל רכש ופרוייקטים

ronen@migacad.com

04-9591959
(ext:104)

צביה מוסקוביץ

מנהלת צוות תכנון ועריכה PCB

zvia@migacad.com

04-9591959
(ext:106)