תעשיה בטחונית צבאית תעופה וחלל

לווין בחלל מדגים כיצד מעגל חשמלי מסייע לתעשיה בטחונית צבאית תעופה וחלל